Кандидатстване за работа в чужбина

Регистрация / Вход

Регистрацията в системата позволява да можете да попълните и редактирате Вашето CV без опасност от загуба на информация и без задължението това да стане в рамките на една сесия / един ден. Попълнете внимателно и старателно формуляра, запишете се на всеки етап и ни го изпратете тогава, когато сте готови за това.

Входът за регистрирани потребители Ви дава достъп до формуляра с попълнените вече от Вас данни и с възможност да направите корекции.